ÖRNSKÖLDSVIK

Ängsmarkens förskola

 

Nybyggnation av förskola för sex avdelningar.

Entreprenad

GE

 

Beställare
Ö-viks kommun

 

Byggtid
Okt-17 till Maj -19

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2017-12-12© 2017 Rekab AB  | Info om Cookies