Offentliga lokaler - Referenslista

 

ÅR BYGGPROJEKT BESTÄLLARE
2019 Nybyggn av Ängsmarksskolan, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun
2019 Nybyggn av äldreboende Hoppet 1, Umeå Umeå kommun
2019 Om- o tillbyggn av f d Fridhemsgymnasiet, Umeå Umeå kommun
2019 Ombyggn av Skärgårdsskolan, Holmsund Umeå kommun
2018 Nybyggn av äldreboende Heffnersgården, Sundsvall Sundsvalls kommun
2018 Nybyggn av gruppboende Bärnstenen, Umeå AB Bostaden Umeå
2018 Nybyggn av Granlunda äldreboende, Sundsvall Sundsvalls kommun
2018 Nybyggn av Vård- o omsorgsboende, Själevad Örnsköldsviks kommun
2018 Om- o tillbyggn Operationscentrum, Sundsvall Landstinget Västernorrland
2017 Nybyggn av simhall vid Himlabadet, Sundsvall Sundsvalls kommun
2017 Ombyggn till nytt storkök o matsal Prästbord, Själevad Ö-viks kommun
2017 Nybyggn av Äldreboende norra kajen, Sundsvall Sundsvalls kommun
2016 Ombyggn av högstadieskola, Själevad Ö-viks kommun
2016 Ombyggn av järnvägsstationshuset, Umeå INAB
2016 Hyresgästanpassning Polisen, Umeå Hemsö fastigheter
2016 Nybyggn av äldreboende och förskola, Umeå Umeå kommun
2016 Tillbyggn särskilt boende Toftaängen, Svedala SVEDAB
2016 Om- o nybyggn Åkanten Campus, Sundsvall Skifu AB
2016 Utbyggn Bärby ungdomshem, Uppsala Specialfastigheter AB
2016 Nybyggn Förskolan Myran, Vännäs Vännäs kommun
2016 Om- o tillbyggn Konsertteatern, Sundsvall Sundsvalls kommun
2016 Nybyggn Nyvångsskolan, Löddeköping Kävlinge kommun
2016 Nybyggn Badhus, Umeå Umeå kommun
2016 Om- o tillbyggn Läroverket, Hudiksvall Hudiksvalls kommun
2015 Ombyggn Liljsskolan, Vännäs Vännäs kommun
2015 Om- o tillbyggn Länsstyrelsen, Umeå Norrporten
2015 Ny-, till- o ombyggn Alfredshällsskola & -förskolan, Bjäred Lomma kommun
2015 Om- o tillbyggn Örbyhus förskola, Tierp Tierps kommunfastigheter
2015 Om- o tillbyggn Hovrätten, Umeå Norrporten
2015 Ny- o ombyggn Tunaskolan (2 etapper), Lund Lundafastigheter
2014 Om- o tillbyggn Ekobrottsmyndigheten, Umeå Hemsö fastigheter
2014 Ombyggn Åklagarmyndigheten, Umeå Hemfosa fastigheter
2014 Ombyggn Sävja Kulturcentrum, Uppsala Uppsala Skolfastigheter
2014 Tak- o fasad Geneskolan, Örnsköldsvik Ö-viks kommun
2014 Ombyggn Datahall Sundsvalls Sjukhus Landstingsfastigheter
2014 Ombyggn Flyktinganläggning, Umeå Umeå kommun
2014 Om- o tillbyggn Mariedalsskolan, Timrå Timrå kommun
2014 Nybyggn Hagalundsskolan samt Hagens Förskola, Dalby Lundafastigheter
2014 Om- o tillbyggn Linneans Förskola Grubbe, Umeå Umeå kommun
2014 Om- o tillbyggn Humanisthuset Umeå Universitet Akademiska Hus
2014 Ombyggn + nytt tak Byggn 7 NUS, Umeå Västerbottens läns landsting
2014 Om- o nybyggn Skönsmons Skola, Sundsvall Sundsvalls kommun
2014 Om- o tillbyggn Domstolarna, Luleå Norrporten
2014 Nybyggn Vård- o omsorgsboende, Östhammar Östhammars kommun
2014 Energioptimering BMC, Uppsala Akademiska Hus Uppsala AB
2014 Omb- o nybyggn Nya Polishuset, Umeå Polisen
2014 Nybyggn akutmottagning, Ö-viks sjukhus Landstinget Västernorrland
2013 Om- o nybyggn BMC Scilife Kylförsörjning, Uppsala Akademiska Hus
2013 Nybyggn Isbana Högslätten, Härnösand AB Härnösands kommun fast.
2013 Ombyggn till förskola, Tegsgården, Umeå Umeå kommun
2013 Om- o tillbyggn Förskolan Älgen, Umeå Umeå kommun
2013 Nybyggn Brandgarage, Umeå Airport Swedavia
2013 Om- o tillbyggn Mårängsskolan, Sävast Bodens kommun
2013 Tillbyggn ankomsthall, Umeå Airport Swedavia
2013 Nybyggn arrestlokal, Uppsala Rikspolisstyrelsen
2013 Nybyggn gruppboende, Umeå Bostaden
2013 Ombyggn Simhall, Husum Ö-viks kommun
2013 Ombyggn Simhall, Bredbyn Ö-viks kommun
2013 Ombyggn Tegs Äldrecentra, Umeå Umeå kommun
2013 Om- o tillbyggn Strålbehandlingen Sundsvalls sjukhus Landstinget Västernorrland
2013 Om- o tillbyggn Akutcentrum Sundsvalls sjukhus Landstinget Västernorrland
2013 På- o tillbyggn SLU, Umeå Akademiska Hus Norr AB
2012 Hyresgästanpassn Campus X, Umeå Byggbolaget
2012 Schakt o grund BMC Scilife, Uppsala Akademiska hus i Uppsala
2012 Nybyggn Förråd o Sopstation Dragonskolan, Umeå Umeå kommun
2012 Särskilt boende Ersboda, Umeå Bostaden
2012 Ombyggn BMC, Uppsala Akademiska hus i Uppsala
2012 Nybyggn Stomentreprenad Freia-hallen, Uppsala Akademiska hus i Uppsala
2012 Nybyggn Stomentreprenad Scilife BMC, Uppsala Akademiska hus i Uppsala
2012 Ny- o ombyggnation Friskis & Svettis, Ultuna Akademiska hus i Uppsala
2012 Om- o tillbyggnation Förskola Grönstenen, Umeå Umeå kommun
2012 Ombyggnation Förskola, Sävar Umeå kommun
2012 Nyproduktion Lötens Omklädningsrum, Uppsala Uppsala kommun
2012 Nyproduktion Curlinghall, Härnösand Härnösands Kommunfastigh.
2012 Nybyggn Förskola Fyren, Täfteå Umeå kommun
2012 Nybyggn Campus X DE4-DE5 Golv o Invändig kompl, Umeå Byggbolaget
2012 Ny- o tillbyggn Stöcksjö skola Umeå kommun
2012 Nybyggn Campus X DE3 Fasad o Tak, Umeå Byggbolaget
2012 Nybyggn Ljungenskolan, Furulund Kävlinge kommun
2012 Om- o tillbyggn Umeå Tings- o Förvaltningsrätt Norrporten
2012 Ombyggn Fyrisskolan Etapp 3C-4, Uppsala Uppsala kommun
2011 Ombyggn Gårdshus LTU, Luleå Akademiska Hus Norr AB
2011 Nybyggn Hästcentrum, Boden Bodens kommun
2011 Ombyggn Engelska skolan, Sundsvall Akademiska Hus
2011 Om- o tillbyggn Idrottsmedicin IKSU, Umeå IKSU
2011 Ombyggn, renovering Hortlax Kyrka Akademiska Hus Uppsala AB
2011 Ombyggn Kostvetenskap IKV, Uppsala Akademiska Hus Uppsala AB
2011 Hyresgästanpassning SLU Se-lab, Umeå Akademiska Hus Norr AB
2011 Nybyggn etapp 1 Nya skolan Sörberge Timrå kommun
2011 Nyläggn tak, rivn-o sänkn golv, Agricum Alnarp etapp 1 Akademiska Hus Syd AB
2011 Tillbyggn- o renovering av bassäng, Sundsvall Sundsvalls kommun
2011 Om- o tillbyggn Böleängsskolan, Umeå Umeå kommun
2011 Om- o påbyggn Fysikhuset, Umeå Akademiska Hus Norr AB
2011 Om- o tillbyggn matsal, fasad Landstingshuset, Luleå Norrbottens läns landsting
2011 Ombyggn av Domstolsverket, Uppsala Vasakronan
2011 Ombyggn av A-huset LTU, Lund Akademiska Hus Syd AB
2011 Om- o tillbyggn UERC, Umeå Akademiska Hus Norr AB
2011 Om- o nybyggn Dragonskolan, Umeå Umeå kommun
2010 Ombyggn jourrum Sunderby Sjukhus, Luleå Norrbottens läns landsting
2010 Sprinkleranläggning Kolbäcksskolan, Umeå Umeå kommun
2010 Ombyggn tak Skyttishallen, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun
2010 Om- o tillbyggn gymnastiksal Mariehemsskolan, Umeå Umeå kommun
2010 Ombyggn utbildn.lokaler Bergnäsets vårdscentral Norrbottens läns landsting
2010 Ombyggn Centrumrestaurangen LTU, Luleå Akademiska Hus Norr AB
2010 Ombyggn kök Ljustadalens skola, Sundsbruk Sundsvalls kommun
2010 Byte av golv i hall A-B Sporthallen, Sundsvall Sundsvalls Arena
2010 Om- o tillbyggn matsal Västermalmsskola, Sundsvall Sundsvalls kommun
2010 Ombyggn yttertak, Luleå Akademiska Hus i Norr AB
2010 Nybyggn kontor, lab-lokaler MVM, Uppsala Akademiska Hus i Uppsala
2010 Forts ombyggn BMC Etapp 34, Uppsala Akademiska Hus i Uppsala
2010 Hyresgästanpassn + skywalk Naturvetar-Fysikhuset, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2010 Ombyggn Sunderby Sjukhus, Luleå Norrbottens läns landsting
2010 Ombyggn Alneskolan, Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun
2010 Nybyggn Vibacke förskola, Sundsvall Sundsvalls kommun
2010 Om- o tillbyggn Mariehemsskolan, Umeå Umeå kommun SHBK
2010 Om- o tillbyggn Hus E Etapp 3, Luleå Campus Akademiska Hus i Norr AB
2010 Nybyggn Själevadsskolan, Själevad Örnsköldsviks kommun
2010 Forts ombyggn BMC Etapp 33, Uppsala Akademiska Hus i Uppsala AB
2010 Nybyggn Äventyrsbad Etapp 1, Sundsvall Sundsvalls Arena AB
2009 Ombyggn Moduleringscenter, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2009 Ombyggn MR Kamera Universitetsomr, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2009 Nybyggn Motionsanläggning, Uppsala Akademiska Hus i Uppsala AB
2009 Ombyggn SLU, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2009 Nybyggn Resecentrum, Husum Örnsköldsviks kommun
2009 Nybyggn Resecentrum, Norra Örnsköldsvik Örnsköldsviks kommun
2009 Nybyggn läktare Dragonens Idrotts- o Mässcentrum, Umeå Umeå kommun
2009 Ombyggn Fyrisskolan, Uppsala Uppsala kommun
2009 Nybyggn Äventyrsbad Etapp 2, Sundsvall Sundsvalls Arena AB
2009 Forts ombyggn BMC Etapp 32, Uppsala Akademiska Hus i Uppsala AB
2009 Nybyggn Curlinghall Noliaområdet, Umeå Umeå kommun SHBK
2009 Ombyggn Pitholmsskolan, Piteå Piteå kommun
2009 Om- o nybyggn Kolbäcksskolan, Umeå Umeå kommun
2009 Nybyggnation Hus R Åkroken, Sundsvall Akademiska Hus
2009 Om- o tillbyggn Sjöfruskolan Tomtebo, Umeå Umeå kommun
2008 Ombyggn av befintlig E-Pub, Umeå Akademiska Hus Norr
2008 Ombyggn av laboratorielokaler, BMC Etapp 3, Uppsala Akademiska Hus i Uppsala AB
2008 Ombyggn av träningslokaler, IKSU Sportcenter, Umeå Stiftelsen Universitetshallen
2008 Ombyggn entré + trappa, Administrationshuset, Umeå Akademiska Hus Norr
2008 Ombyggn av Hus 56, underv.lokaler, Umestan Företagspark Umeå Företagscentra
2008 Om- o nybyggnation, Korttidsboende, Kalix Kalix bo
2008 Ombyggnation, Piteå Älvdals Sjukhus, Piteå Landstinget i Norrbotten
2008 Nybyggn av 32 lgh. Solgårdens äldreboende Hörnefors Umeå kommun
2007 Nybyggn datahall, Mitthuset universitetsområdet, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Förbindelsegång, universitetsområdet Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Ombyggn kontor + lunchrum, Kemihuset o KBC, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Om- och tillbyggnad Överboda skola Umeå kommun
2007 Om- och tillbyggnad Umeå Marina Forskningscentrum Akademiska Hus i Norr AB
2007 Ombyggnation, Betahuset Luleå Universitet Akademiska Hus i Norr AB
2007 Om- och tillbyggnad av Lindellhallen, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Ombyggn av kontorslokaler, Sunderbyns sjukhus It-avd Landstinget Norrbotten
2007 Flyttning o ombyggnad av paviljonger NUS, Umeå Västerbottens läns landsting
2007 Ombyggn av produktionskök m m vid Ö-viks sjukhus Landstingsfastigheter Västernorrland
2007 Ombyggn av Kemihuset, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Ombyggn av Naturvetarhuset, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Ombyggn av äldreboende Bruksbacken, Sävar Umeå kommun
2007 Experimentstudio, Luleå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Kårhus samt Friskvårdscenter i Luleå Akademiska Hus i Norr AB
2006 Kv Hugin, Tillbyggnad av Tingshuset, Umeå Norrporten
2006 Verksamhetsanpassning Universitetsbiblioteket Akademiska Hus i Umeå AB
2006 Förberedande arbete Naturvetarhuset, Umeå Akademiska Hus i Umeå AB
2006 Ut- och ombyggnad av Tegs sjukhem Umeå kommun
2006 Ombyggnad Universum, Umeå Akademiska Hus i Umeå AB
2006 Om- och tillbyggnad av bibliotek, Umeå Akademiska Hus i Umeå AB
2005 Restaurering av länsresidenset, Umeå Statens fastighetsverk
2005 Ombyggnad för vårdhotell och restaurang Landstingsfastigheter Västernorrland
2005 Nytt fläktrum m m, Östtegs skola, Umeå Umeå kommun
2005 Dragonens Hälsocentrum Västerbottens Läns Landsting
2004 Ombyggnad av skola i Mellansel Örnsköldsviks kommun
2004 Ombyggnad Designhögskolan, Umeå Umeå kommun
2004 Ombyggnad postlokaler till apotek Konsum Nord
2003 Ombyggnad, Ljustadalens bibliotek Sundsvalls kommun
2003 Ombyggnad av lokaler för Posten Umeå Företagscentra AB
2003 Sävar vårdcentral, ombyggnad Västerbottens Läns Landsting
2003 Åkerviksskolan. Ombyggnad av produktionskök Sundsvalls fastighetskontor
2003 Ombyggnad G-flygeln, Ö-viks sjukhus Landstingsfastigheter Västernorrland
2002 Rivning i kv Rind Länsförsäkringar, Umeå
2002 Västerteg 34:4. Omb luftbehandling Umeå kommun
2002 Parkeringshuset "Nanna", påbyggnad Umeå Parkerings AB
2002 Naturvetarhuset. Inredning 2 vindsvåningar Akademiska Hus i Umeå AB
2002 P-hus Parketten, yttertak över plan 4 Umeå Parkerings AB
2002 Ombyggnad Fysiologihuset, Umeå Akademiska Hus i Umeå AB
2002 Korridorbro, Biologi - Naturvetarhuset Akademiska Hus i Umeå AB
2002 UPSC-Odlingshus, Fysiologihuset Akademiska Hus i Umeå AB
2002 Omb Biologihuset, Hus C Akademiska Hus i Umeå AB
2001 Takrenovering hus 006 Umestan Företagspark
2001 Ombyggnad Fysiologihuset, plan 2-6 Akademiska Hus i Umeå AB
2000 Ombyggnad yttertak. Kemi- och Fysik Akademiska Hus i Umeå AB
2000 Påbyggnad tak och entré, Universum Akademiska Hus i Umeå AB
2000 Omb Wemer, etapp 2, Ö-viks sjukhus Landstingsfastigheter Västernorrland

 

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies