BYSKE

Bro Byske

 

Nybyggnation av en vägbro över Byske älv.

Entreprenad

GE

 

Beställare
Skellefteå kommun

 

Byggtid
Höst 2005 – Aug 2006

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies