Bild

Gång- och cykelbro

Nybyggnation av en gång- och cykelbro i trä & betong.

Läs mer om projektet

Bild

Järnvägsbro E7473

Nybyggnation av järnvägsbro över Obbolavägen.

Läs mer om projektet

Bild

Bro Sävar

Nybyggnation av en träbro, sk hängverksbro, över Sävarån.

Läs mer om projektet

Bild

GC-bro Leduån

Nybyggnation av en gång- och cykelbro över Leduån.

Läs mer om projektet

Bild

Bro Byske

Nybyggnation av en vägbro över Byske älv.

Läs mer om projektet

Bild

Vägbro Bro E 6518

Nybyggnation av en vägbro över järnvägen i Rundvik.

Läs mer om projektet

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies