Mark & Anläggningar - Referenslista

 

ÅR BYGGPROJEKT BESTÄLLARE
2011 Grundplatta Campus X, Umeå Byggbolaget (Balticgruppen)
2010 Grundplatta SCA, Obbola SCA
2009 Bro över Söravan, Sorsele kommun Vägverket
2009 Gång- och cykelbro över Nätraälven, KUBA Örnsköldsviks kommun
2009 Järnvägsbro över Obbolavägen, Umeå Botniabanan AB, E 7473
2008 Schakt- och grundläggning Blåsenhus, Uppsala Akademiska Hus i Uppsala
2008 Grund- och parkering Sporthuset, Umeå Sporthuset Umeå
2008 Markarbeten Solgården, Hörnefors Umeå kommun
2007 Markarbeten Kårhus, Luleå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Bro över Bure älv, g:a Fahlmark, Skellefteå Vägverket Region Norr
2007 Ombyggnation av Johan Bures väg samt Innergård Universitetsområdet, Umeå Akademiska Hus i Norr AB
2007 Mötesstation Kosjärv i Norrbotten Banverket Division Norr
2007 Rivning av Kv Sirius, Skellefteå Skellefteå kraft
2007 Rivning av Stenlunds maskin, Ursviken Skellefteå kommun
2007 Fjärrvärme Haga-Olofsdal Etapp 3, Umeå Umeå energi
2007 Fem plattrambroar, Ängersjö-Sörmjöle Botniabanan AB, E 6713
2007 Ombyggnad av Industrivägen och Lärlingsgatan, Umeå Umeå kommun
2007 VA-gata, Örnsköldsgatan-Själevadsgatan Örnsköldsviks kommun
2006 Bro över Sävarån Umeå kommun
2006 Gång- och cykelbro över Leduån Vägverket Region Norr
2006 Bro över järnväg, km 58+740 Bottniabanan AB, E 6518
2006 Fem betongbroar Bottniabanan AB, E 6515
2006 Bro över Byske älv Skellefteå kommun
2006 Va-ledning Kulla-Piparböle UMEVA
2006 Markarbeten Universum, Umeå Akademiska Hus i Umeå AB
2006 Kv Nanna, miljöförbättrande åtgärder UPAB Umeå Parkerings AB
2006 Terrassering Nordmaling-Öreälven Botniabanan AB, E 6616
2005 Bro över Dalkarsån Vägverket Region Norr
2005 Tre järnvägsbroar och tre vägbroar Botniabanan AB. E 6416
2005 Ombyggnad innergård, Centrumhuset Robertsfors kommun
2005 Markarbeten Ålö, Brännland Ålö AB
2005 Bassäng, Dåvamyran, Umeå Piab
2005 Markarbeten för nytt butikscenter, Örnsköldsvik Fastec Sverige AB
2004 Gång- och cykelbro, Ridvägen-Regementet Umeå kommun
2004 Ledningsomläggningar, Designhögskolan Umeå kommun
2003 Parkering, kv Singeln Konsum Nord
2003 Dragonskolan, ombyggnad P-platser Umeå kommun

 

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies