ÖRNSKÖLDSVIK / SJÄLEVAD

Sanmina-SCI

 

Nybyggnation av kontor och produktionslokaler

Entreprenad

Samordnad GE

 

Beställare
Sanmina-SCI AB

 

Byggtid
Vår 2012 – Feb 2013

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies