LUND / BROTORGET

Kristallen Lund

 

Nybyggnation av nytt kommunhus.

 

Kristallen är ett energisnålt hus med hög komfort samt höga klassningsnivåer både inom miljöbyggprogram syd och miljöbyggnad. Hela projektet har starkt fokus på energieffektivitet och miljöhänsyn.

 

Kontoret är utformat som ett kombikontor, det vill säga en öppen lösning med god tillgång till tysta rum och mötesrum. I programkraven för arbetsplatsens utformning fanns höga krav på akustik, ljus och ventilation, samt att "ett kontorslandskap" inte ska omfatta fler än tolv eller färre än fyra medarbetare.

 

 

Entreprenad
TE

 

Beställare
Lundafastigheter

 

Byggtid
2012– 2013

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies