Vår verksamhet

 

Rekab Entreprenad AB är ett nytänkande och expansivt företag verksamt inom bygg och projektutveckling. Rekab har under 2010-talet varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal.

 

Bolaget startades i Umeå 1998 av Roger Eriksson och Jerry Sjögren och är idag ett av Norrlands största privatägda byggföretag.

 

Sedan starten har företaget ägnat sig åt all typ av byggverksamhet. Förutom husbyggnader har företaget tidigare även byggt broar och utfört markentreprenader. På senare år har bostadsproduktionen i egen regi ökat och är under stark utveckling.

 

Vad vi håller på med, vår profil
Vi bygger nytt och renoverar skolor, sjukhus, kontor, bostäder samt industri- och affärslokaler. Rekab är ett attraktivt och tryggt val med hög kvalitet och ett gott förtroende för vår verksamhet från medarbetare, kunder och allmänhet.

 

Var vi är verksamma
Rekab har huvudkontor i Umeå med lokalkontor i Örnsköldsvik och Sundsvall. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, landsting samt fastighetsbolag i närområdet till de orter där vi har kontor.

 

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2017-09-23

© 2017 Rekab AB  | Info om Cookies