Företagets historik

 

Rekab Entreprenad har sina rötter i Rekab Bygg AB som startades 1994 av Roger Eriksson. Verksamheten bedrevs i ganska liten omfattning som ett lokalt företag i Umeå men 1995 startades ett samarbete med den Finska koncernen Lemminkäinen via dotterbolaget Konte Oy i Vasa. Rekab blev därmed Lemminkäinens svenska husbyggare. Samarbeten skedde i många stora projekt t.ex. Örnsköldsviks sjukhus, Scanslakteriets nybyggnad i Umeå, Dåva sopförbränningsanläggning i Umeå m.fl.

 

Nästa steg i utvecklingen blev att Rekab Entreprenad AB startades 1998 med Roger Eriksson och Jerry Sjögren som ägare. Entreprenadverksamheten bedrevs i fortsättningen i detta bolag och samarbetet med Lemminkäinen fortsatte. 1999 sålde Eriksson och Sjögren 80% av Rekab Entreprenad till Lemminkäinen och ägde därefter 10% var.

 

Under åren från 1999 till 2012 växte företaget organiskt och etablerade sig med lokalkontor i tur och ordning Örnsköldsvik, Sundsvall, Luleå, Uppsala samt Malmö. Omsättningen växte från något tiotal miljoner till 1,2 miljarder 2014. Större byggprojekt som drivits under åren är Skogaholms bageri i Umeå 158 Mkr 2002/2003, Polishuset i Umeå 152 Mkr 2013/2014, Kommunhuset i Lund 315 Mkr 2012/2013 samt Umeå badhus 400 Mkr 2014/2016.

 

År 2012 sålde Eriksson och Sjögren sina andelar i företaget som därmed blev ett helägt dotterbolag till Lemminkäinen. Under åren fram emot 2014-2015 drabbades dock Finland av en rejäl lågkonjunktur som slog hårt mot entreprenadmarknaden. Lemminkäinen blev tvungna att ta ett steg bakåt och satsa på kärnverksamheten i närområdet och beslöt att husbyggnationen i Sverige skulle avyttras.

 

Efter att verksamheten i Luleå, Uppsala samt Malmö sålts ut till olika byggföretag i Sverige gick ledningsgruppen i det som var kvar av verksamheten i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall, samman och köpte företaget. De ursprungliga grundarna Eriksson och Sjögren är numera majoritetsägare och från den 1 september 2015 är företaget återigen lokalt ägt.

 

Rekab Entreprenad AB har under åren ägnat sig åt all typ av byggverksamhet. Förutom husbyggnad har brobyggande och markentreprenader funnits på programmet. På senare år har bostadsproduktion i egen regi kommit igång och är under stark utveckling.

 

Företaget drivs nu med delägarna i ledningen och har fokus på husbyggande och bostadsproduktion för större beställare, med Norrland som bas.

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2017-09-23

© 2017 Rekab AB  | Info om Cookies