Snabbväxarna

 

Varje år publicerar tidningen Affärsvärlden den nationella listan "Snabbväxarna" över vilka företag som är bäst i Sverige på tillväxt. Listan har funnits i 20 år och det ställs tuffa krav, men den är samtidigt ett kvitto på att det går bra för Sverige.

 

Av Sveriges alla företag så har Rekab även i år 2012 kvalificerat sig till årets Snabbväxare på Tillväxtlistan.

 

Rekab Entreprenad har en genomsnittlig, årlig tillväxttakt på 28,43% under de senaste 6 åren, vilket leder till en placering på listan över Sveriges snabbast växande företag åren 2005-2011.

 

För att hamna på listan över Sveriges mest snabbväxande företag måste följande kriterier uppfyllas:

 

Uthållig tillväxt

  • Företaget sak ha funnits i minst sju år
  • Företaget ska ha minst 60 miljoner kronor i redovisad årsomsättning de senaste sex åren
  • Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten måste vara minst 25% per år, beräknat på de senaste sju boksluten

 

Stabil tillväxt

  • Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren och minst fyra av de sju senaste åren
  • Omsättningstillväxten ska ha överstigit 20% per år de två senaste åren, och under minst fyra av de sju tillväxtåren

 

Företag med substans

  • Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer

 

På egna ben

  • Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige
  • Försäljningen till en och samma kund får inte överstiga 50%
Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies