Ett av Sveriges gasellföretag 2008

 

Rekab Entreprenad AB har erhållit ännu ett diplom från Dagens Industri som årligen utnämner snabbt växande företag till Gasellföretag. Vårt företag är alltså ett av de snabbast växande företagen i Sverige och har levt upp till följande hårda kriterier:

 

En Gasell

  • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar
  • har en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • har minst 10 anställda
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • har sunda finanser
Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies