Flerårsjämförelse

 

Bolaget ekonomiska utveckling i sammandrag (Kkr).

ÅR 2015 2014 2013 2012 2011
Summa intäkter m.m. 952 408 1 296 500 1 016 024 849 051 916 089
Resultat efter finansiella poster 29 553 12 136 44 323 54 159 35 824
Balansomslutning 223 157 406 460 380 067 266 719 190 082
Soliditet % 28 32 32 31 25
Avkastning på sysselsatt kapital % 32 12 34 64 63
Antal anställda, årsmedeltal 214 246 240 234 234

 

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies