Flerårsjämförelse

 

Bolaget ekonomiska utveckling i sammandrag (Kkr).

ÅR 2016 2015 2014 2013 2012
Summa intäkter m.m. 653 820 952 408 1 296 500 1 016 024 849 051
Resultat efter finansiella poster 36 318 29 553 12 136 44 323 54 159
Balansomslutning 218 015 223 157 406 460 380 067 266 719
Soliditet % 42 28 32 32 31
Avkastning på sysselsatt kapital % 43 32 12 34 64
Antal anställda, årsmedeltal 163 214 246 240 234

 

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2018-01-17© 2018 Rekab AB  | Info om Cookies