Varför Rekab Entreprenad?

 

Rekab är det lilla storföretaget eller det stora småföretaget, om du så vill. Vi har goda, väl dokumenterade rutiner och arbetsmetodik, samt kvalificerad personal som kan hantera stora projekt som ett storföretag.

 

Samtidigt är vi det lilla företaget med korta beslutsvägar där personalen har möjlighet att bidra, påverka och att göra sin röst hörd. Vi tror att detta är en bra miljö att arbeta och utvecklas i. Vi tror på att medarbetarna vill utvecklas och att vara med och bidra till företagets utveckling. Många av våra anställda har jobbat mycket länge i företaget och detta tar vi som ett tecken på trivsel i arbetsgrupperna.

 

Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som de största byggföretagen, men med mer energi, ett större engagemang och ett modernare synsätt.

 
Rekab Entreprenad AB eftersträvar mångfald bland medarbetarna avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund. Vår ambition är att ständigt bli bättre och fortsätta att vara ett företag där människor trivs.
 
Är du intresserad och vill veta mer, kontakta:

Mikael Kreuger
, rekryterar yrkesarbetare
Tel:     090-15 66 20
E-post: mikael.kreuger@rekab.se

Anton Johansson, rekryterar tjänstemän
Tel:     090-15 66 03
E-post: anton.johansson@rekab.se

 

 

 

Rekab Entreprenad AB
Fakturerings- och postadress
Box 3096
903 03 Umeå
Besöksadress
Kardangatan 6
Umeå
Telefon  090 - 12 87 50
Fax         090 - 14 09 30
E-post    info@rekab.se

Högsta kreditvärdighet sedan
2006 (©) Solidet 2017-09-23

© 2017 Rekab AB  | Info om Cookies