Entreprenader 


Rekab Entreprenad AB utför bygg-, väg- och anläggningsentreprenader för statliga, kommunala och enskilda beställare.  

Arbetena kan utföras mot fast pris eller på löpande räkning.  

Entreprenadformen kan vara:
  • delad entreprenad
  • generalentreprenad
  • totalentreprenad   I menyn till vänster finner ni exempel på olika projekt vi har jobbat med, klicka på respektive projekt för att se bilder.